Tang Soo Do Secure Pages

9e GUP - WIT / ORANJE

Een leerling kan bevorderd worden naar de 9e Gup wit/oranje band als hij/zij het schoolreglement heeft geleerd en eveneens de eerste series hand- en beentechnieken en zelfverdediging geleerd heeft. Tevens dient men de eerste loopvorm, Sae Kye Hyung Il Bu, te kunnen demonstreren.

Il Soo Sik Dae Ryun Soo Ki # 1 t/m 3

Il Soo Sik Dae Ryun Jok Ki # 1 t/m 3

Ho Sin Sul # 1 t/m 6

Sae Kye Hyung Il Bu

Theorie & filosofie

 

HTSDO Il Soo Sik Dae Ryun Soo Ki # 1 t/m 3

1-staps-sparring handtechnieken

Boo Kyo Sah Nim Erwin Tietema (links) & Kyo Sah Nim Ronald Pander (rechts) demonstreren de eerste 3 handtechnieken op de foto's hieronder.

Begin met Kyung Yet vanuit Cha Ryut en ga vervolgens in Choon Bee Ja Seh staan. Kihap = communicatie!

# 1 - Aanvaller: Stap naar achteren in Chun Kul Ja Seh, Ha Dan Mahk Ki (1A). Kihap op uw techniek: HA-DAN! Vorder na de Kihap van uw partner met een Ha Dan Kong Kyuck in Chun Kul Ja Seh (1B).

Verdediger: Stap naar achteren met een Ha Dan Mahk Ki in Hu Kul Ja Seh (1B) en maak een Ha Dan Bandae Chi Ru Ki in Chun Kul Ja Seh. Kihap op uw countertechniek: DAN-JUN! (1C)

1A
1B
1C

# 2 - Aanvaller: Stap naar achteren in Chun Kul Ja Seh, Sang Dan Mahk Ki (2A). Kihap op uw techniek: SANG-DAN! Vorder na de Kihap van uw partner met een Sang Dan Kong Kyuck in Chun Kul Ja Seh (2B).

Verdediger: Stap naar achteren met een Sang Dan Mahk Ki in Hu Kul Ja Seh (2B) en maak een Sang Dan Bandae Chi Ru Ki in Chun Kul Ja Seh. Kihap op uw countertechniek: IN-CHOONG! (2C)

2A
2B
2C

# 3 - Aanvaller: Stap naar achteren in Chun Kul Ja Seh, Ahneso Phaku Ro Mahk Ki (3A). Kihap op uw techniek: CHOONG-DAN! Vorder na de Kihap van uw partner met een Choong Dan Kong Kyuck in Chun Kul Ja Seh (3B).

Verdediger: Stap naar achteren met een Ahneso Phaku Ro Mahk Ki in Hu Kul Ja Seh (3B) en maak een Choong Dan Bandae Chi Ru Ki in Chun Kul Ja Seh. Kihap op uw countertechniek: MYUNG-CHI! (3C)

3A
3B
3C

Achtergrondinformatie: De 1-staps-sparring handtechnieken zoals uw die hierboven aantreft zijn ontwikkeld door Master Instructor Aldwin Hamilton Lee (5e Dan). Ze werden voor het eerst geïntroduceerd in 2003. Master Lee heeft hier verschillende facetten gecombineerd met fundamentele basistechnieken, zoals ademhaling (Kihapsysteem) en anatomische basiskennis. Welliswaar minder in aantal dan u gewend bent bij de 5 technieken van de WTSDA (mocht u deze geleerd hebben), vormen de sets van 3 in de HTSDO Il Soo Sik Dae Ryun Soo Ki een vertrouwd geheel met een logische opbouw.

HTSDO Il Soo Sik Dae Ryun Jok Ki # 1 t/m 3

1-staps-sparring beentechnieken

Begin met Kyung Yet vanuit Cha Ryut en ga vervolgens in Choon Bee Ja Seh staan. Kihap = communicatie!

# 1 - Aanvaller: Stap naar achteren in Chun Kul Ja Seh, Ha Dan Mahk Ki. Kihap op uw techniek. Vorder na de Kihap van uw partner met een Choong Dan Kong Kyuck in Chun Kul Ja Seh.

Verdediger: Kihap wanneer u klaar bent om de aanval te verdedigen en breng beide vuisten omhoog, terwijl u uitstapt naar rechts met het rechterbeen. Blokkeer de aanval met het linkerbeen door een Ahneso Phaku Ro Cha Ki uit te voeren op de stoot van de aanvaller en plaats de linkervoet weer terug op de centrale lijn voor de aanvaller. Vorder met een Ahp Cha Ki met het rechterbeen en zet de rechtervoet voor neer op de centrale lijn. De handen verkeren in een actieve gevechtshouding en er is oogcontact met de tegenstander. Laat zien wie de baas is!

# 2 - Aanvaller: Stap naar achteren in Chun Kul Ja Seh, Ha Dan Mahk Ki. Kihap op uw techniek. Vorder na de Kihap van uw partner met een Choong Dan Kong Kyuck in Chun Kul Ja Seh.

Verdediger: Kihap wanneer u klaar bent om de aanval te verdedigen en breng beide vuisten omhoog, terwijl u uitstapt naar rechts met het rechterbeen. Blokkeer de aanval met het linkerbeen door een Ahneso Phaku Ro Cha Ki uit te voeren op de stoot van de aanvaller en plaats de linkervoet weer terug op de centrale lijn voor de aanvaller. Vorder met een Yup Cha Ki met het rechterbeen en zet de rechtervoet voor neer op de centrale lijn. De handen verkeren in een actieve gevechtshouding en er is oogcontact met de tegenstander. Laat zien wie de baas is!

# 3 - Aanvaller: Stap naar achteren in Chun Kul Ja Seh, Ha Dan Mahk Ki. Kihap op uw techniek. Vorder na de Kihap van uw partner met een Choong Dan Kong Kyuck in Chun Kul Ja Seh.

Verdediger: Kihap wanneer u klaar bent om de aanval te verdedigen en breng beide vuisten omhoog, terwijl u uitstapt naar rechts met het rechterbeen. Blokkeer de aanval met het linkerbeen door een Ahneso Phaku Ro Cha Ki uit te voeren op de stoot van de aanvaller en plaats de linkervoet weer terug op de centrale lijn voor de aanvaller. Vorder met een Tollyo Cha Ki met het rechterbeen en zet de rechtervoet voor neer op de centrale lijn. De handen verkeren in een actieve gevechtshouding en er is oogcontact met de tegenstander. Laat zien wie de baas is!

HTSDO Ho Sin Sul # 1 t/m 6

Zelfverdediging

Aanval bij # 1 t/m # 6: De aanvaller pakt de pols van de verdediger op parallelle wijze . In de onderstaande voorbeelden gaan we er van uit de aanvaller met de linkerhand de rechterpols omvat van de verdediger.

Exameneis voor 9e Gup: De technieken zijn gepaard qua technisch karakter (1 & 2: Soo Ki counter; 3 & 4: Jok Ki counter; 5 & 6: gewrichtmanipulatie). Er wordt van de leerling verwacht een minimum van 3 te demonstreren tijdens het examen voor 9e Gup. De keuze van deze technieken mag door de leerling zelf bepaald worden.

# 1 - Stap naar voren met het rechterbeen en breng de rechterelleboog naar de linkerelleboog van de aanvaller. Richt de rechterduim naar je borst en bevrijd jezelf uit de pakking met een ruk. Counter met een rechter-Dwi Pahl Koop Kong Kyuck naar het hoofd van de aanvaller. Ondersteun de elleboogslag met de linkerhand op de rechtervuist. Kihap op de counter.

  • Zorg voor een stevige stand en maak goed gebruik van de heup.

# 2 - Strek de vingers van de rechterhand en omvat de vingers met je linkerhand. Stap naar achteren en maak een rechter-Soo Do Kong Kyuck naar het hoofd van de tegenstander in Kee Ma Ja Seh. Kihap op de counter.

  • Een voordeel van deze techniek is het uit kunnen voeren van een bevrijdingstechniek bij een blessure aan de arm door het gebruik van de kracht van twee armen.
  • Probeer niet neer te ploffen bij het naar achteren stappen, maar ontspan, vloei en cirkel. Een voordeel t.o.v. ‘neerploffen’ is dat je een betere controle hebt over de afstand.

# 3 - Stap uit met het linkerbeen naar links en maak een rechter-Ahneso Phaku Ro Mahk Ki beweging. Richt de rechterkant van je heup naar je doel en maak een rechter-Yup Cha Ki. Kihap op de counter.

  • Probeer de aanvaller in de Yup Cha Ki te trekken en druk je hak in! Controleer daarom dat de grip behouden blijft door de hand van de aanvaller te omvatten met je linkerhand.

# 4 - Stap uit met het rechterbeen naar rechts en cirkel je rechterhand tegen de klok in omhoog van 6 naar 12 uur. Oefen druk uit op het duimgewricht van de linkerhand van de aanvaller. Breng je linkerhand naar de hand van de tegenstander om de klem goed te controleren waarbij de linkerhand je eigen hand en de hand van de aanvaller omvat. Maak een linker-Ahp Cha Ki naar de borst of het hoofd van de aanvaller. Kihap op de counter.

  • Het bij elkaar brengen van de hand in positie kan worden onthouden door de ‘Chinese groet’.

# 5 - Maak een rechter-Ahneso Phaku Ro Mahk Ki beweging om een opening te creëren in de pakking. Reik met de vier vingers van je linkerhand onder de pakking door om de duim te pakken. De losgekomen rechterhand pakt nu de pinkmuis vast. Schroef nu met de klok mee om het polsgewricht op spanning te zetten en stap naar achteren met het rechterbeen.

  • Het doel van deze oefening is het breken van de pols. Dit gebeurt automatisch bij een harde en snelle samenwerking met beide handen. Pak de hand/vingers van de aanvaller stevig vast.
  • De techniek is het meest effectief als je goed de arm in een hoek van ongeveer 90 graden manoeuvreert.

# 6 - Maak een rechter-Ahneso Phaku Ro Mahk Ki beweging om een opening te creëren in de pakking. Reik met de vier vingers van je linkerhand onder de pakking door om de duim te pakken. De losgekomen rechterhand pakt nu de pinkmuis vast. Schroef nu met de klok mee om het polsgewricht op spanning te zetten en stap naar voren met het rechterbeen.

  • Zorg dat de niet-pakkende hand van de aanvaller geen gevaar vormt. Mocht er toch een dreiging komen, maak dan een draaipas met het linkerbeen, d.w.z. dat je links zó naar achteren verplaatst dan je een naar buiten gerichte spiraalenergie genereert (centrifuge) waardoor de niet-pakkende rechterhand van de aanvaller buiten bereik blijft.

  

Sae Kye Hyung Il Bu

Basis loopvorm # 1 (QuickTime-film 371 kb)

Demonstratie van de 1ste basis loopvorm door Sah Bum Nim Maarten van der Spek

Theorie & filosofie

Filosofie van het bandensysteem

Wit (10e en 9e Gup) is de bandkleur van de beginneling. Het vertegenwoordigt het primitieve stadium van prestatie. In vergelijking tot de natuur, het zaad zoals het sluimerend ligt onder de sneeuw in de winter

Terminologie uit de Il Soo Sik Dae Ryun Soo Ki # 1 t/m 3; en de Il Soo Sik Dae Ryun Jok Ki # 1 t/m 3

Ha Dan = laag

Sang Dan = hoog

Choong Dan = midden

Choon Bee Ja Seh = attente houding

Chun Kul Ja Seh = voorwaarste (lange) stand

Hu Kul Ja Seh = achterwaartse (korte) stand

Ha Dan Mahk Ki = lage blokkering

Ha Dan Kong Kyuck = lage stoot

Ha Dan Bandae Chi Ru Ki = lage tegenovergestelde stoot

Sang Dan Mahk Ki = hoge blokkering

Sang Dan Kong Kyuck = hoge stoot

Sang Dan Bandae Chi Ru Ki = hoge tegenovergestelde stoot

Ahneso Phaku Ro Mahk Ki = van binnen naar buiten blok

Choon Dan Kong Kyuck = midden stoot

Choong Dan Bandae Chi Ru Ki = midden tegenovergestelde stoot

Ahneso Phakuro Cha Ki = van binnen naar buiten zwaaittrap

Ahp Cha Ki = voorwaartse trap

Yup Cha Ki = zijwaartse trap

Tollyo Cha Ki = cirkelvormige trap

Kihap = Tang Soo Do schreeuw! (Bundeling van kracht en energie door de uitademing te koppelen aan de juiste spanning in de techniek.)

Dan Jun = energiecentrum onderbuik

In Choong = gedeelte tussen neus en bovenlip

Myung Chi = solar plexus

Top

    

 

Schoolreglement >>>

(algemene regels)

- Zorg ervoor dat je minstens 15 minuten voor aanvang van de les aanwezig bent.

- Groet, zowel bij het betreden als verlaten van de Dojang, de vlag.

- Vermijdt deelname aan luide of controversieële activiteiten in de Dojang.

- Blijf rustig, in het bijzonder tijdens het lopen van Hyungs (loopvormen) en bij Dae Ryun (vrij sparring).

- Maak de spieren los voor aanvang van de les.

- In de Dojang wordt geen kauwgom gebruikt en niet gerookt.

- Draag een schoon wit uniform met enkel het schoolembleem en je Tang Soo Do graduatie.

- Gebruik tijdens de training alleen water om je mond te spoelen.

- De leerlingen en de instructeur moeten zoveel mogelijk Tang Soo Do terminologie gebruiken.

- Leef de regels en Codes naar beste weten na.

- Alle leerlingen zullen deelnemen in het schoonhouden van de Dojang aangezien een hoge graad van zindelijkheid moet worden betracht.

- De leerlingen dienen vooraf bij de instructeur hun afwezigheid kenbaar te maken.