Blackbelts >>> De 5 Codes van Tang Soo Do

Van de drie koninkrijken (Silla, Peakche, en Koguryo) was de Silla dynastie het meest beroemd voor de ontwikkeling van de gevechtskunst. Een legergroep bestaande uit jonge aristocraten die "Hwa Rang Dan" werden genoemd, was de hoofdgroep die de vechtkunst ontwikkelde. Deze strijders waren de drijfveren bij het verenigen van het schiereiland Korea tot de nieuwe Silla dynastie (668-935 AD), en uit hun rangen kwamen vele eerste leiders van die dynastie. De meeste Koreaanse gevechtkunsten danken hun geestelijke en technische oorsprong aan deze groep. De namen van sommige groepen en kunsten weerspiegelden dit, zoals Hwa Rang Do of Hwa Soo Do. Onze vijf Tang Soo Do codes, samengesteld door Won Kwang, een monnik, zijn een deel van de geestelijk erfenis.

Oorspronkelijk vertaald als "Hwa Rang Dan Oh Kye" gedurende de Silla Dynastie, zijn de 5 Codes tot deze dag een onafscheidelijk deel van Tang Soo Do. De 5 Codes dienden als een geschreven gedragsmodel voor de krijgers uit die tijd. Hoewel de originele codes aangepast zijn aan moderne maatstaven, blijft de diepere betekenis van de oorspronkelijke codes de beoefenaar nog steeds een helder en vertrouwt pad bieden.

Voor de moderne Tang Soo Do beoefenaar worden de 5 Codes het best begrepen als de letterlijke betekenis wordt toegepast in het dagelijks leven. In deze context dienen de codes niet alleen als gedragsmodel, maar vertegenwoordigen ook een ideaalbeeld welke aansluiten aan het uiterste doel van de Tang Soo Do beoefenaar.

De onderstaande vijf codes zijn opgedeeld in de letterlijke betekenis en hun praktische toepassing. Ze zijn als volgt:

Orininele Codes Letterlijke betekenis Praktische toepassing
Nara E Chung Sung

Trouw aan je land (land: gemeenschap, buren, vrienden, samenleving, omgeving)

Loyaliteit, belofte houden, toewijding, oprechtheid, vaderlandsliefde en contributie
Boo Woo E Hyo Do

Gehoorzaamheid aan je ouders (ouders: vader, moeder, leraar, ouders, meerderen, instructeurs)

Respect voor anderen, waardering, eer, begrip en kritische beschouwing
Boung Woo Yoo Shin

Houd vriendschap in ere (vriendschap: broers, zusters, kameraden, collega's)

Broederschap, zusterschap, vertrouwen, eenheid, verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, menselijkheid
Im Jun Moo Toi

Niet terugtrekken in het gevecht (gevecht: werk, verantwoordelijkheid, plicht, ideeën, doel)

Doelstelling, volharding, plicht, moed
Sal Sang Yoo Teak

Handel in de strijd naar eer en geweten (strijd: gebruik van Tang Soo Do technieken om je te verdedigen tegen onrechtvaardigheid)

Menselijkheid, genade, wijsheid