Examens >>> Examenregels

A. Algemene regels

B. Voorwaarden en regels voor examinatoren

C. Examenvoorwaarden

D. Bijzondere soorten zwarte banden

E. Verschillende soorten examens

F. Examenrichtlijnen en resultaten

 

A. Algemene regels

1. De leden van de Holland Tang Soo Do Organisatie (te lezen: 'organisatie', verder in de tekst) leren zowel een goed karakter te ontwikkelen als Tang Soo Do technieken door onderling respect te tonen.

2. Leerlingen die in aanmerking komen voor een examen moeten door hun hoofdinstructeur of instructeur worden voorgedragen.

3. Leerlingen die in aanmerking komen voor een examen moeten alvorens dit examen af te leggen aan alle financiële verplichtingen hebben voldaan (examengeld, contributie organisatie/sportschool), en hun Holland Tang Soo Do stempelkaart hebben ingeleverd.

B. Voorwaarden en regels voor examinatoren:

1. Alle examinatoren moeten door de organisatie bevoegd zijn verklaard.

2. Er zijn bij de examinatoren verschillende graden van bevoegdheid zoals hieronder aangegeven:

a. Eerste klas examinatoren; moeten tenminste 4e Dan of hoger zijn, gekozen door de president van de organisatie.

b. Tweede klas examinatoren; moeten ten minste 3e Dan zijn.

c. Derde klas examinatoren; moeten ten minste 2e Dan zijn.

3. Zwarte Band (DAN) examens mogen alleen onder supervisie van eerste klas examinatoren worden afgenomen.

C. Examenvoorwaarden:

1. De organisatie kent de volgende graduaties:

GUP - 10e tot en met de 1ste Gup (kleurgraden, of leerlingengraad)

CHO DAN BO - Kandidaat voor de Zwarte Band

DAN - 1ste Dan t/m 10e Dan

1ste Dan t/m 3e Dan zijn Junior Zwarte Band dragers (Yu Dan Ja)

4e t/m 10e Dan zijn Senior Zwarte Band dragers, of Meesters (Ko Dan Ja)

2. Exameneisen voor GUP-graden:

a. Er moeten minimaal 24 lessen worden gevolgd voordat het volgende Gup examen kan worden afgelegd.

b. Goede beheersing van de technieken en goed gedrag. Ten alle tijden eerbied betonen.

3. Exameneisen voor 1ste DAN Zwarte Band:

a. Tenminste 72 lessen hebben gevolgd na het behalen van Cho Dan Bo.

b. Voldoen aan alle genoemde vereisten en worden voorgedragen door zijn/haar instructeur.

4. Exameneisen voor 2e DAN en hoger:

2de Dan - Minimaal 2 jaren trainen na het verwerven van de 1ste Dan

3de Dan - Minimaal 3 jaren trainen na het verwerven van de 2de Dan

4de Dan - Minimaal 4 jaren trainen na het verwerven van de 3de Dan

5de Dan - Minimaal 5 jaren trainen na het verwerven van de 4de Dan

enz.

D. Bijzondere soorten zwarte banden:

1. De organisatie kent 2 soorten van verworven Zwarte Band:

Junior Zwarte Band & Senior Zwarte Band (in tegenstelling tot Yu Dan Ja & Ko Dan Ja)

Junior Zwarte Band: Tot de leeftijd van 17 jaar kan de 1ste of 2de Dan worden toegekend, echter geen hogere graduatie. Beneden de 12 jaar kan examen voor de 2de Dan worden overwogen (dit is zeer sporadisch en uizonderlijk).

2. Deze organisatie heeft 3 verschillende soorten Zwarte Banden:

a. Normaal (verworven) Zwarte Band. Hierbij moet aan alle vereisten worden voldaan en men moet lid zijn van de organisatie. Alle leden die een zwarte band hebben moet geregisteerd zijn (Dan Bon).

b. Voorwaardelijke Zwarte Band. Hierbij moet men lid zijn van de organisatie en geslaagd zijn voor het examen voor een hogere graad. Na volbrengen van de voorwaardelijke trainingsperiode wordt het Zwarte Band diploma uitgereikt.

c. Honorair Zwarte Band. Hierbij hoeft men geen lid te zijn van de organisatie, maar iemand die vereerd wordt met lidmaatschap Zwarte Band voor zijn verdiensten voor de organisatie, sportschool of vechtsport in het algemeen.

E. Verschillende soorten examens. Wanneer en waar te houden:

1. Er zijn twee verschillende soorten examens:

DAN-examens

GUP-examens

2. Dan-examens worden twee maal per jaar gehouden, doch indien er zich speciale omstandigheden voordoen mag, met toestemming van de president, dit vaker gebeuren.

3. Gup-examens worden gehouden volgens de schema's van de individuele Dojang. Gezamelijke plaatselijke of regionale examens worden aanbevolen.

4. Dan-examens zullen worden gehouden op plaatsen aanbevolen door de president of regionale hoofdinstructeur.

F. Examenrichtlijnen en resultaten:

1. Alle examens, inclusief Zwarte Band examens, moeten bij de organisatie worden gemeld. De organisatie zal de examens van alle individuele Dojangs waarborgen.

Resultaten van de Zwarte Band examens kunnen worden bekend gemaakt in een Tang Soo Do nieuwsbrief of webpublicatie.

2. Alle resultaten zullen als volgt worden ingedeeld:

a. Uitmuntend 90-100
b. Goed 80-90
c. Gemiddeld 70-80
d. Matig 60-70
e. Slecht 50-60

3. Wanneer een leerling zakt voor een Gup-examen, mag hij bij het volgende examen een her-examen doen of een nieuw examen afleggen.


 

 

 

SECURE PAGES

Geachte Tang Soo Do bezoeker. De rest van de pagina's onder de rubriek "EXAMENS" zijn beveiligd, en alleen toegankelijk voor leden die over een USERNAME en PASSWORD beschikken.

Wilt u toegang tot deze pagina's stuur dan een email met uw naam, lidmaatschapsnmr., rang en sportschool naar info@tangsoodo.nl
en u krijgt uw username en password z.s.m. toegemaild.