Haedong >>> 9 principes

9 principes van Haedong Kumdo

  • You must always handle a wooden sword with caution, as if it were a real sword.

Wees voorzichtig en hanteer een houten zwaard altijd alsof het een echt zwaard is.

  • In training you must always attempt to achieve an union between your mind, body and the sword.

Streef in de training altijd naar de unificatie van je geest, lichaam en het zwaard.

  • Anyone who practices with the sword should understand the mean of all movements, so that they are not executed carelessly and without thought.

Iedereen die met het zwaard oefent moet de betekenis kennen van alle bewegingen, zodat ze niet onvoorzichtig en zonder intentie worden uitgevoerd.

  • The sword is a tool to be uses for Kumdo forms, which is the formal way to practicing the way of the sword (Kumdo).

Het zwaard is een tool dat gebruikt wordt voor de Kumdo loopvormen, wat de formele manier is voor het beoefenen van de weg van het zwaard (Kumdo).

  • The practice of Haedong Kumdo is a way to discipline, purify and tranquilize the body and mind, thus it must not be thought of or executed casually.

Het beoefenen van Haedong Kumdo is een weg naar discipline, purificatie en ontspanning van lichaam en geest, en zou daarom met regelmaat moeten worden onderwezen en beoefend.

  • During practising with the sword, the practitioner must not be hindered by distractions of the surroundings, but must always maintain a collected and focused attitude, to ensure that they can train with a dedicated effort.

Gedurende het oefenen met het zwaard moet de beoefenaar niet afgeleid worden door geluiden uit de omgeving, maar altijd een behouden en geconcentreerde houding aannemen om er zeker van te zijn om te kunnen trainen met toegewijde inspanning.

  • Anyone who owns a sword or practices Haedong Kumdo, must be considerate, humble and open minded towards others.

Iedereen die in het eigendom is van een zwaard, of Haedong Kumdo beoefend, moet attent, nederig en bedachtzaam zijn naar anderen.

  • Practising with the sword is beneficial to one’s health and vitality.

Oefenen met het zwaard is heilzaam voor de gezondheid en de vitaliteit.

  • A practitioner of Haedong Kumdo must always be respectful and grateful to his/her teacher for teaching him/her the ways of the sword. Maintaining this attitude will allow you to gain wisdom.

Een beoefenaar van Haedong Kumdo moet altijd respectvol en dankbaar zijn naar zijn/haar leraar om onderwijs te ontvangen in de wegen van het zwaard. Het behoud van deze attitude stelt je in staat om wijsheid te vergaren.

© WHKF