Geschiedenis van Tang Soo Do

Wijsgeer in traditioneel Do Bohk met nachtblauwe zomen

De exacte geboorte van Tang Soo Do, net als bij elke andere gevechtskunst, is niet echt hard te maken, hoewel er een aantal theorieën bestaan. De meest geloofwaardige en traditionele visie is dat gevechtskunsten niet zijn ontstaan in een bepaald land, maar naargelang de behoefte van de primitieve mens om zich te verdedigen en te overleven.

Vroeger tijden

De voorouderlijke kunst van Tang Soo Do kan worden teruggeleid tot een periode waarin Korea was onderverdeeld in drie koninkrijken. Deze waren Koguryo, Peaksche, en Silla.

Na een lange serie oorlogen, was het Silla die uiteindelijk de drie koninkrijken verenigde in 688 AD. Gedurende deze tijd waren primitieve gevechtskunsten erg populair in de oorlogvoering. Hiervan is bewijs aangetroffen op muurschilderingen, ruines, en overblijfselen die Tang Soo Do in die tijd illustreerden.

Onder de drie koninkrijken was de Silla dynastie het meest bekend wat betreft de ontwikkeling van de gevechtskunsten. Een korps van jonge aristocraten werd gevormd en werden ‘Hwa Rang Dan’ genoemd. Dit elitekorps was de hoofdgroep voor de verdere ontwikkeling van o.a. gevechtskunsten. Deze krijgers waren het instrument in het bijeenbrengen van het schiereiland tot het nieuwe Silla koninkrijk (668-935 AD), en vestigden zich als de nieuwe leiders van die dynastie. De meeste Koreaanse gevechtskunsten danken hun spirituele en technische erfgoed aan deze groep. De namen van sommige groepen en kunsten weerspiegelen dit, zoals Hwa Rang Do, of Hwa Soo Do. Eén hele belangrijke erfenis die nog steeds intact is zijn de vijf codes van Tang Soo Do. De filosofie van de vijf codes werden samengesteld door de monnik Won Kwang. Met de kracht van de vijf codes streefden de Hwa Rang Dan ernaar het land te verenigen.

Koguryo werd gesticht in 37 BC in Noord-Korea. De Silla dynastie werd gesticht in 57 BC in het zuidoosten van het schiereiland, en Peaksche werd gesticht in 18 BC in het zuidwesten.

Oude muurschildering, een bewijs van beoefening van Tang Soo Do in vroeger tijden.

Middeleeuwen

Het verenigde Silla koninkrijk werd ten val gebracht door een krijgsheer, Wang Kun, in 918 AD, en een nieuw koninkrijk, ‘Koryo’ genaamd, bestond voor 475 jaar. In 1392 AD was het de Yi dynastie die succesvol was en bestond voor een nieuwe 500 jaar. Ongeveer 1000 jaar ging voorbij aan deze 2 dynastieën. Tang Soo Do werd erg populair bij de militaire gemeenschap. Wat nog belangrijker was in de context van de geschiedenis van Tang Soo Do, is dat Tang Soo Do ook populair werd bij het algemene publiek, dit betekende dat gewone burgers ook Tang Soo Do gingen beoefenen. In die dagen noemden ze het Kwon Bup, Tae Kyun, Soo Bahk, Tang Soo, etc.

Bladzijden uit de Mooye Dobo Tongji.

Het eerste complete boek over gevechtskunsten werd in deze tijd geschreven, nml. het in vier hoofdstukken onderverdeelde “Mooyae Dobo Tongji”. Het werd geschreven in 1789 AD en bevat illustraties die de theorie bevestigen dat ‘Soo Bahk Ki’, de formele naam van Tang Soo Do, zich snel had ontwikkeld tot een verfijnde kunst van gevechtstechnieken.


Moderne geschiedenis

De bezetting van Korea door het Japanse militaire regiem duurde van 1909 tot 1945. Gedurende deze periode was het beoefenen en lesgeven in Tang Soo Do niet toegestaan. Gelukkig werd de kunst in het geheim beoefend en namen vele beoefenaars van o.a. Tae Kyun en Soo Bahk Do, hun kennis mee naar het buitenland, waar ze wel vrij waren om hun kunst te beoefenen. Na de 2de wereldoorlog, in 1945, werd deze restrictie opgeheven. Verscheidene gevechtskunstscholen begonnen te bloeien. Enkele belangrijke namen zijn:

Moo Duk Kwan - Hwang Kee

Chi Do Kwan - Kwai Byung, Yun

Chung Do Kwan - Duk Sung, Son

Song Moo Kwan - Byung Jik, No

Chang Moo Kwan - Nam Suk, Lee

Yun Moo Kwan - Sang Sup, Chung

Op 9 november 1945 richtte Grootmeester Hwang Kee de Moo Duk Kwan op. Hij verenigde de Soo Bahk Do en Tae Kyun samen met de Chinese ‘Tang-methode’ van gevechtskunst. Hedendaags zijn elementen uit zowel de Zuidelijke als Noordelijke stijl van het Chinese Kung Fu samengebracht met Tae Kyun en Soo Bahk Do, en is tegenwoordig herkenbaar als Tang Soo Do zoals we die nu beoefenen. In 1965 werd de Korean Tae Kwon Do Association opgericht met een poging alle Koreaanse gevechtskunsten te verenigen onder één naam. Tang Soo Do beoefenaars kozen ervoor om de traditie te handhaven in plaats van zich aan te sluiten bij een sport georiënteerde Tae Kwon Do organisatie.