Symboliek >>> Vijf Fasen (elementen)

Inleiding tot de Vijf Fasen

De theorie van de Vijf Fasen is een poging om alle verschijnselen in vijf belangrijke processen in te delen, te weten Hout, Vuur, Aarde, Metaal en Water. De plaats die deze theorie in op intellectuele terreinen heeft ingenomen is voortdurend verkeerd begrepen, al vanaf het moment dat meer dan driehonderd jaar geleden voor het eerst iemand uit het Oosten probeerde de Chinese natuurfilosofie uit te leggen aan westerlingen. In deze eeuw is er enige vooruitgang geboekt door de academische wereld in het waarderen van de Vijf Fasen theorie, maar een werkelijk goed begrip ervan is nog steeds zeldzaam bij westerlingen die deze theorie in praktijk brengen.

De Vijf Fasen zijn om te beginnen zeker geen materiële zaken. Dit misverstand heeft lang bestaan om dat het vaak ten onrechte werd vertaald met ‘Vijf Elementen’, een voorbeeld van wat allemaal mis kan gaan wanneer men Chinese begrippen met een westerse instelling benadert. De Chinese term voor de Vijf Fasen is wu xing . Wu betekent vijf, xing betekent zoiets als ‘lopen’ of ‘bewegen’ en geeft dus vijf soorten processen, daarom is de vertaling Vijf Fasen beter dan Vijf Elementen. De theorie van de Fasen omvat een systeem met overeenkomsten en patronen, waarin gebeurtenissen en dingen met name naar hun activiteit kunnen worden ingedeeld.

Nauwkeuriger gezegd symboliseert iedere Fase een groep van met elkaar samenhangende functies en eigenschappen. De Fase die Hout wordt genoemd associeert men met actieve functies die in een fase van groei verkeren. Vuur geeft die activiteiten aan die hun hoogtepunt hebben bereikt en snel in kracht zullen afnemen of een rustperiode zullen doormaken. Metaal staat voor die activiteiten die ten einde lopen. Water geeft de activiteiten aan die het toppunt van hun rust hebben bereikt en binnenkort hun activiteit in een andere richting zullen sturen. Aarde ten slotte geeft evenwicht of neutraliteit aan. In zekere zin fungeert Aarde als een buffer tussen de andere Fasen.

De Vijf Fasen kunnen worden gebruikt om de jaarlijkse cyclus van biologische groei en ontwikkeling te beschrijven. Hout heeft te maken met de Lente, Vuur met de Zomer, Metaal met de herft, Water met de Winter. En Aarde? Aarde geeft de overgangen tussen elk seizoen aan (en wordt ook dikwijls gebruikt om het begrip ‘Indian Summer’ – warme zomer – aan te geven).

Het toepassen van de Vijf Fasen in de wisseling van de jaargetijden is slechts een voorbeeld van hoe met de theorie wordt omgegaan. Op den duur werden de vijf categorieën gebruikt om nog veel meer waarnemingen in te delen, van kleuren, geluiden, geuren, smaken tot gevoelens, dieren, dynastieën, planeten en uiteindelijk alles in het universum. Zie de tabel hieronder.

Ook werden verbanden gelegd tussen de Fasen en verschillende Organen en lichaamsdelen. Hieruit ontstond ten slotte de relatie tussen de Fasen en de Oosterse geneeskunde wat weer geďntegreerd raakte in Tang Soo Do als Hohup Bop.

Correspondenties van de Vijf Fasen:

  Hout Vuur Aarde Metaal Water
Richting oost zuid centrum west noord
Kleur blauw-groen rood geel wit zwart
Klimaat wind warm vocht droog koud
Geluid schreeu-werig lachend zingend treurend kreunend
Gevoelens boos plezierig bedacht-zaam verdrietig angstig
Smaak zuur bitter zoet scherp zout

Yin

Organen

Lever Hart Milt Longen Nieren

Yang

Organen

Galblaas

Dunne

Darm

Maag

Dikke

Darm

Urineblaas
Opening ogen tong mond neus oren
Weefsel pezen bloed-vaten lichaam huid beenderen
Reuk geitachtig branderig

geurig

aange-

naam

stinkend rottend

bron: The web that has no weaver - Ted J. Kaptchuk

 

 

 

The Tao of Tang Soo Do - An American Master Investigates the Chinese Influence on the Korean Art

Lees het artikel >>