Symboliek >>> DIeren

In Tang Soo Do nemen dieren een belangrijke plaats in. Ten eerste komen ze voor in de traditionele Hyungs (loopvormen). Enkele voorbeelden van loopvormen waar dieren een symbolische rol in spelen zijn: Pyung Ahn (schildpad), Bassai (slang), Jin Do (kraanvogel), of Kong Sang Koon (adelaar).

Als we Bassai als uitganspunt nemen zien we het volgende. Deze Hyung imiteert de aanvalsstrategie van een slang. Bliksemsnelle aanvallen, beweeglijk naar alle kanten, een vloeiende continuïteit, en een gecontroleerd tempo van snel en langzaam.

Ten tweede corresponderen de karakteristieken van de dieren met verschillende fasen in onze training, zoals te zien is in de tabel hieronder.

Filosofische relaties met de traditionele bandkleuren:

Filosofische relaties
Wit
Groen
Rood

Zwart

Element:

Metaal
Hout
Vuur
Water

Dier:

Tijger
Draak
Vogel
Schildpad

Seizoen:

Winter
Voorjaar
Zomer
Herfst

Samengevat zijn de vier traditionele dieren in Tang Soo Do de tijger, de draak, de vogel, en het schildpad, maar treffen we bij onze Hyungs ook andere dieren, zoals de slang, de tijger, de (kraan)vogel, de adelaar, de beer, het paard, de bidsprinkhaan, of de ram.

Bij de creaties van de traditionele Hyungs in Tang Soo Do zijn dieren een belangrijke inspiratiebron geweest voor de ontwikkeling van de innerlijke en uiterlijke bewegingen. Tevens leveren zij een bijdrage aan het beoefenen van Tang Soo Do als gevoelswetenschap.