Symboliek >>> Ettiquette >>> Intro

"What you do not wish upon yourself,
extend not to others" 

Chap.15 Analect ( Lun Yu ) - Confucius

                             

Het betreden van de Dojang (trainingsruimte):

Alle leerlingen en dangraden buigen naar de vlag n naar instructeurs, senior dangraden en Masters. Leerlingen hoeven niet te wachten tot de instructeurs, senior dangraden en Masters de groet opmerken en de buiging beantwoorden als zij bezig zijn met de les of andere belangrijke zaken.

Het beginnen van de les:

De instructeur zal zich opstellen in het midden vr de leerlingen. Alle andere dangraden en leerlingen stellen zich op naar de instructeur toe, beginnend vanaf de rechtervoorkant van de groep naar rang en senioriteit. Het hoogst gegradueerde lid zal de groetceremonie luid en duidelijk opnoemen.

Gedurende de les:

Respect en discipline worden ten alle tijden vereist. Wanneer de grootmeester, Master of hoofdinstructeur de zaal betreed, zal de hoogstgegradueerde leerling de les onderbreken om de groep tot attentie te roepen en om te buigen naar het betreffende individu. De eerste seniorleerling die dit opmerkt doet de commando's voor deze procedure. Wanneer er respect is getoond kan de groep de les hervatten.

Te laat?

Als een leerling te laat is wacht hij bij de binnenkomst van de Dojang tot hij of zij wordt opgemerkt. Daarna richt hij of zij zich tot de instructeur, buigt en vraagt toestemming om zich in de les te voegen.

Vragen stellen gedurende de les:

Vragen gedurende de les worden voorafgegaan met een buiging en de juiste respect. Als de leerling op de grond zit, dient hij/zij op te staan, te buigen en dan de vraag te stellen. Probeer niet alle vragen op de instructeur te bombarderen voor en na de les, maar vraag ook je senioren. Hetzelfde geldt voor vragen aan een Master. Vraag eerst een senior dangraad alvorens je een Master benadert. Verder is het over het algemeen niet alleen remmend en storend, maar ook onbeleefd je vraag zomaar af te vuren gedurende een oefening. Wacht met je vraag na de oefening zodat anderen ongestoord verder kunnen trainen.

Geven en nemen van een voorwerp, of het schudden van handen:

Bij het schudden van de handen, reikt ook de linkerhand mee naar voren i.p.v. deze naast het lichaam te houden of achter de rug. Bij het overhandigen van een voorwerp zoals bijv. een document of wapen wordt deze met beide handen aangenomen en overgegeven met een buiging.