Symboliek >>> Um Yang

Inleiding tot de Um Yang theorie


Tang Soo Do streeft ernaar om de natuur te begrijpen en te waarderen, en om de wetten van de natuur in een praktische manier toe te passen. Er bestaan een aantal oude filosofische basismodellen die de wetten van de natuur via hun symboliek proberen te uiten, zoals we bijv. kunnen zien in het Um Yang symbool. De Um Yang theorie heeft een rijke toepasbaarheid voor verschillende zaken in het leven zoals bijv. gezondheid, communicatie, of Ho Sin Sul (zelfverdediging). Om de filosofie te kunnen vatten is het een goed idee om eerst eens te kijken naar het verschil in de gedachtegang tussen Oost en West, en ons te verdiepen in de basistheorie en principes die ten grondslag liggen aan de Um Yang filosofie.

De verrekijker

Het verschil tussen Westers en Oosters geschoolde studenten of wetenschappers kan het best worden geïllustreerd door het gebruik van een verrekijker. De Westerse wetenschapper zal de verrekijker gebruiken om de horizon dichter naar zich toe te trekken om zo meer detail te kunnen zien. De traditionele Oosterling zal de verrekijker omdraaien om meer horizon te zien en tegelijkertijd ook de interrelaties te kunnen ontdekken. Het gevolg hiervan is dat in het Oosten zaken beschreven worden en niet verklaard zoals in het Westen.

Interrelatie

Um Yang is de Koreaanse benaming gelijk aan het Chinese ‘Yin Yang’ concept. Het is een theorie van Oosterse metafysica, en het beweert dat er in de natuur twee samenwerkende polaire krachten bestaan om vorm te geven aan de natuur. De oude meesters beweerden dat:

"In the beginning there was only vital energy, Ki, consisting of Um and Yang. These opposing forces moved and circulated... As this movement gained speed, a mass of sediment was pushed together and, since there was no outlet for this, it consolidated to form the earth in the center of the universe."

Um en Yang hebben een continue interactie tot en met verschillende gradaties, maar als een geheel zijn de beide krachten gelijk aan elkaar. Om te bestaan voor Um of Yang is het nodig dat er een tegengestelde kracht bestaat zoals bijv.: licht en donker, hemel en aarde, goed en kwaad, liefde en haat, sterk en zwak, microkosmos en macrokosmos, stabiliteit en instabiliteit, etc. De doelstelling is om een harmonieuze balans te vinden tussen beide krachten.

Om een voorstelling te maken is het een goed idee het bovenstaande symbool niet te zien als een tweedimensionaal plaatje, maar als een ronddraaiende driedimensionale bol. Zie het figuur hierboven.

Ho Sin Sul

Vanuit de vechtkunst bekeken volgen hier een aantal associaties:

Um - Yang


Verdediging - Aanval
Circulair - Lineair

Langzaam - Snel
Elastisch - Stijf
Dichtbij - Afstand
Zacht - Hard
Meegeven - Forceren
Sluiten - Openen
Absorberen - Penetreren

 

Een lineaire aanval als bijv. een Sang Dan Kong Kyuck (hoge stoot) naar het gezicht kan effectief verweerd worden door een circulaire verdediging zoals bijv. een Sang Dan Soo Do (hoge open ‘meshand’ blokkering). De effectiviteit van je zelfverdediging is dus afhankelijk het juiste begrip en gebruik van de wetten van Um en Yang.

 

 

 

De 5 principes van
Um (Yin) en Yang

1. Alles heeft een Um-kant en een Yang-kant: Onze waarneming berust op dualiteit, dus kunnen we alles uitdrukken in Um en Yang. De Aarde is Um, de Hemel is Yang. Water is Um, Vuur is Yang. De nacht is Um, de dag is Yang. De winter is Um, de zomer is Yang. In strikte zin spreken we van: de nacht is Um ten opzichte van de dag die Yang is.

2. Elk Um- en Yang-aspect kan steeds weer opnieuw in Um/Yang verdeeld worden: Iets is nooit alleen maar Um of alleen maar Yang, alles bevat het zaad van zijn tegenstelling. De voormiddag is Yang ten opzichte van de namiddag die Um is, maar behoren allebei tot de dag die Yang is ten opzichte van de nacht die Um is.

3. Um en Yang scheppen elkaar: Um kan niet bestaan zonder Yang en andersom. Geboorte doet de dood ontstaan, zonder rust is er geen activiteit.

4. Um en Yang controleren elkaar: Tussen Um en Yang is een dynamisch evenwicht dat door Um en Yang in stand wordt gehouden. Bij een verstoring van Um/Yang, ontstaat er een nieuw evenwicht:
Een teveel aan Um, doet een te weinig aan Yang ontstaan.
Een teveel aan Yang, doet een te weinig aan Um ontstaan.
Een tekort aan Um, doet een relatief exces aan Yang ontstaan.
Een tekort aan Yang, doet een relatief exces aan Um ontstaan.

5.Um en Yang gaan in elkaar over: Als ze aan de volgende twee voorwaarden voldoen: De interne conditie moet rijp zijn en de tijd moet er rijp voor zijn, zoals bijv. dag die Yang is, die over gaat in de nacht die Um is.