Training >>> Terminologie >>> Index >>> Beweging

Techniek
Bup (Bop)
Voettechniek
Jok Ki (Jok Gi)
Handtechniek
Soo Ki (Soo Gi)
Voorwaartse beweging
Chun jėn
Achterwaartse beweging
Hu jėn
Zijwaartse beweging
Wheng jėn
Het hebben van een tegengestelde relatie tussen hand en voet
Yuk jėn
Centrale avance (op de plaats)
Choong jėn
Achterwaarts draaien (180 graden)
Dwi Ro Tora
Draai naar links
Joaro Tora
Draai naar rechts
Woora Tora
Tegengesteld (ingedraaid t.o.v. Bandae)
Tuhl Oh
Omgekeerd
Bandae
Voor / Zijwaarts / Achter
Ahp / Yup / Dwi
Links (linkerkant) / Rechts (rechterkant)
Wen Jok / O Rin Jok
Laag / Midden / Hoog
Ha Dan / Choong Dan / Sang Dan
Opwaarts
Ollyo (ook wel: Whee Uro)
Neerwaarts
Naeryo
Attentie (aandachtspositie)
Cha Ryut
Buigen (gebaar van respect)
Kyung Yet
Klaar (voor oefening)
Choon Bee
Terug naar beginstand
Baro
Ontspanning
Shio (Shiuh)