Training >>> Terminologie-Index

Definitie van terminologie: vaktermen, gebruikelijke benamingen.

Voordeel en toelichting: Eenheid in communicatie. Door een naam, concept, of begrip te koppelen aan een techniek of handeling, krijg je een beter en sneller herkenningsvermogen. Dit draagt bij aan een vlotter verloop van de les. Commando's, instructies, of vragen van de leraar kunnen direct worden beantwoordt door de leerling.

Het contact met de leraar en je trainingspartners bestaat hoofdzakelijk uit visueel, auditief, verbaal en fysiek contact. Om te kunnen leren zul je je aandacht (zie ook Tang Soo Do leerstelling #2 Concentratie) moeten richten

op deze vormen van contact. De kwaliteit van het auditieve en verbale

contact en het verwerken daarvan, is mede afhankelijk van je kennis en de intepretatie van Tang Soo Do terminologie.

Leren = herhaling! O.a. bij technische terminologie is het de bedoeling dat je

de instructie hardop en klassikaal herhaald. Door dit te herhalen laat je zien

dat je de oefening begrijpt en dat de oefening kan worden voortgezet. Door

dit vervolgens ook nog eens hardop te doen ben je niet alleen duidelijk, maar lever je ook een bijdrage het klassikale energienivo.

Sommige woorden vanuit de vertaling van het Koreaans zullen anders

worden uitgesproken en dus ook anders op schrift worden gezet in andere landen. Dit heeft te maken met het accent van de betreffende taal. De

uitspraak kan dus bij andere landen een klein beetje verschillend zijn, maar de betekenis zou hetzelfde moeten zijn. Kijk even mee naar het volgende voorbeeld: Mu Sul (=vechtkunst), tref je ook wel aan als Mu Sool. Onthoud dat het doel is om beter te kunnen communiceren, en door terminologie Tang Soo Do beter te kunnen begrijpen. Des te meer terminologie er wordt gebruikt, des te professioneler en traditioneler zijn we met Tang Soo Do bezig.

Terminologie Index

 

 

 

 

Anatomie

Nieuw op deze website: Anatomie in Tang Soo Do, Koreaanse benamingen voor lichaamsdelen en raakpunten (kup so)

Verder >>

 
 

Black Belt Research

Hyungs: gevorderde terminologie [deel 1]

Hyungs: gevorderde terminologie [deel 2]