Blackbelts >>> De ware betekenis van de zwarte band

‘Black belt’ betekent een zwart gekleurde band, maar is ook bekend als ‘Yu Dan Ja’, dat zwarte band drager betekent. De zwarte kleur vertegenwoordigt het einde van een fase naar het ware meesterschap, maar wat nog belangrijker is, is dat het een begin is van een nieuw pad naar de volgende fase. De kleur vertegenwoordigt ook volwassenheid, kalmte, waardigheid en oprechtheid. Daarvoor zou de houder van de zwarte band als volgt moeten worden gediplomeerd:

  1. Natuur: De Yu Dan Ja is in de eerste plaats gemotiveerd naar het behartigen van de menselijke dienst, dan welke andere reden ook (zoals wraak, geweld, vechten of macht). Kies deze kunst als je eigen manier van leven onder plechtige eed.
  2. Prestatie, succes: De Yu Dan Ja is een voorbeeldig beoefenaar van vechtkunst die ijverig traint naar de volbrenging van de harmonie tussen lichaam en geest, en de onoverwinnelijke geest van Tang Soo Do.
  3. Professional: De Yu Dan Ja is een professional, ongeacht of het nu wel of niet zijn professionalisme is. Om deze reden moet de Yu Dan Ja constant streven naar een hogere graad van perfectie van lichaam en geest door oefening.
  4. Loyaliteit: De Yu Dan Ja is geheel trouw en gemotiveerd door de trots en eer van de kunst om de school te helpen, evenzo de instructeur, grootmeester en de organisatie.
  5. Contributie: De Yu Dan Ja biedt zich vrijwillig aan om de medemens of meerdere te helpen. Yu Dan Ja zouden moeten meedoen aan alle activiteiten, en hun kennis delen met anderen om zo de welvaart van de mensheid te verbeteren naar de belangen van de burgers.
  6. Gerechtigheid en waarheid: De Yu Dan Ja is een persoon welke in staat is om eerlijk te handelen en te oordelen. Waarheid en leugens, gerechtigheid en onrechtvaardigheid dienen met een goed hart te worden benadert. Ook al zijn waarheid en gerechtigheid soms zwaar, de Yu Dan Ja blijft dit pad aanhouden.
  7. Leiderschap en respect: De Yu Dan Ja is een leider in Tang Soo Do en alle sociale functies. De Yu Dan Ja zou een rechtvaardig en gerespecteerd leven moeten leiden volgens de 5 Codes van Tang Soo Do.
  8. Broederschap: De Yu Dan Ja is een persoon welke innerlijke broederschap laat zien en offers maakt voor de zwarte band gemeenschap in opdracht de invloed op de Yu Dan Ja te beschermen.
  9. Erfenis: De Yu Dan Ja is verantwoordelijk voor de voortzetting van Tang Soo Do. Ze moeten steeds nieuwe leden verwerven om Tang Soo Do door te sturen naar de volgende generatie. Steeds met dezelfde manier van lesgeven.
  10. Toepassing: De Yu Dan Ja is in staat om kennis en bekwaamheid toe te passen naar henzelf, of op iemand anders over te brengen op een praktische manier om beter te kunnen leven.